Informatie

De inschrijving voor de Vakantiespelweek gaat open op 1 mei 2024. Inschrijven is mogelijk tot 1 augustus.

Vooropgave is verplicht. Zonder vooropgave is het helaas niet mogelijk om mee te doen.

Bij de inschrijving moet er voldaan worden aan onze algemene voorwaarden.

Informatie over aanmelden en inschrijven

Voor de kinderen: Informatie aanmelden kinderen

Voor de leiding: Informatie aanmelden leiding

Opgave voor de Vakantiespelweek

Voor de kinderen: Aanmelden kinderen

Voor de leiding: Aanmelden leiding

Groepsindeling

De indeling van de groepen staat ongeveer twee weken voor de Spelweek op de website. Hier kunt u controleren of uw kind(eren) opgegeven is/zijn. Als er een fout in de indeling is gemaakt horen wij dit graag van u uiterlijk in de week vóór de Spelweek.

De indeling is te vinden op: Groepsindeling