Vakantiespelweek Onstwedde

Informatie kinderen

De inschrijving is gesloten!

Inschrijven
Om mee te doen aan de Vakantiespelweek is vooropgave verplicht.
De inschrijving sluit op maandag 19 juli 2021 om 18:00 uur.
De kosten voor de Vakantiespelweek bedragen € 16,00 per kind, te betalen maandagmorgen bij de aanmelding.

De inschrijving kan gedaan worden via het aanmeldformulier op de website: Aanmelden Kinderen.
In het aanmeldformulier willen wij graag eventuele bijzonderheden zoals medicijngebruik, dieet of andere zaken waar wij rekening mee moeten houden over uw kind(eren) weten. Wij willen u vragen om deze bijzonderheden door te geven op de daarvoor bestemde velden in het aanmeldformulier.

Na aanmelding ontvangt u een melding op de site van ontvangst en een email met de ingevulde informatie. Mocht u deze beide niet hebben ontvangen, wilt u dan mailen naar de kinderverantwoordelijken. Wanneer u een fout ontdekt in de verzonden gegevens, wilt u dit ook doorgeven in een email naar de kinderverantwoordelijken. Wij proberen zo snel mogelijk op uw mail te reageren.

Leeftijdsgrens
Kinderen van vijf jaar of ouder (op 1 januari aankomend jaar), of in groep 2 van de bassischool, die in Onstwedde wonen en/of naar school gaan, mogen meedoen aan de Vakantiespelweek. Kinderen kunnen meedoen tot en met het laatste jaar van de basisschool, wanneer zij na de Vakantiespelweek naar klas 1 van het voortgezet onderwijs gaan. Wij kunnen geen uitzonderingen maken op deze regel, i.v.m. de te waarborgen veiligheid van het stijgende aantal kinderen.

Indeling
De groepsindeling staat ongeveer twee weken voor aanvang  van de Spelweek op de website. Wij vragen u om te controleren of uw kind(eren) opgegeven is/zijn. Als er een fout in de indeling gemaakt is, willen wij dit uiterlijk de vrijdag voorafgaand aan de Spelweek vóór 15:00 uur horen.

Overblijven
Wij bieden de mogelijkheid om uw kind over te laten blijven op maandag tussen 12:00 uur en 13:30 uur. Wij vragen hiervoor een vergoeding van € 2,50 per kind per dag. De betaling dient op maandagmorgen bij aanmelding te worden voldaan. De kinderen die overblijven moeten hun eigen lunchpakket en drinken meenemen.

Corona-maatregelen
Ook tijdens Vakantiespelweek 2021 gelden een aantal maatregelen. Deze gestelde maatregelen krijgen regelmatig een update en kunnen daardoor nog veranderen voordat Vakantiespelweek 2021 van start zal gaan. Houd daarvoor onze website in de gaten.

De geldende regels zijn (update 20-07-2021):

  • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar.
  • Personen die tot één huishouden/gezin behoren, hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
  • Jongeren tot en met 17 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
  • Bij aankomst op het terrein kunnen de handen gedesinfecteerd worden.

Daarnaast zorgen wij ervoor dat er regelmatige schoonmaak plaatsvindt van de Jeugdsoos, met name de contactpunten die veelvuldig aangeraakt worden.

Aandachtspunten

  • Wij willen graag zoveel mogelijk de naam op de tas, jas en overige kledingstukken en/of eigendommen van de kinderen.
  • De tijden zijn verschillend gedurende de week, denk hieraan.
  • De hekken gaan 15 minuten voor de aangegeven tijd open, niet eerder.
  • De kinderen mogen geen mobiele telefoons bij zich dragen! Als er gebeld moet worden is er een telefoon beschikbaar bij de Boerderij of op een andere locatie.
  • Vanwege veiligheidsredenen zijn skelters, eenwielers en dergelijke, niet toegestaan tijdens de optocht.
  • Vanwege het coronavirus gelden speciale regels en afspraken, denk hieraan.

Bij overige vragen over de aanmelding voor kinderen kan gemaild worden naar de kinderverantwoordelijken.