Privacy en cookies

Privacyverklaring Stichting Vakantiespelweek Onstwedde

Stichting Vakantiespelweek Onstwedde gebruikt en verwerkt persoonsgegevens. Stichting Vakantiespelweek Onstwedde wil u hierover duidelijk en transparant informeren. In deze privacyverklaring wordt aangegeven hoe Stichting Vakantiespelweek Onstwedde omgaat met de verwerking van persoonsgegevens.

De privacyverklaring is van Stichting Vakantiespelweek Onstwedde, gevestigd in Onstwedde. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41014562. Bij vragen of opmerking naar aanleiding van de privacyverklaring kan er contact met ons worden opgenomen via info@vakantiespelweek.nl.

Identiteit van organisatie

Stichting Vakantiespelweek Onstwedde wordt bestuurd door acht jongeren. In de laatste week van de zomervakantie wordt de Vakantiespelweek voor kinderen uit Onstwedde en voor kinderen die in Onstwedde naar school gaan door vrijwilligers georganiseerd.

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt alle informatie beschouwd die iets over u kunnen zeggen. Hieronder vallen bijvoorbeeld uw naam, adres of leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u als persoon kunnen worden herleid, wordt er gesproken over persoonsgegevens. Dit kan zijn door onder andere een adres, e-mailadres, naam samen met uw geboortedatum. Daarnaast worden ook foto’s en video’s beschouwd als persoonsgegevens.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Stichting Vakantiespelweek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verwerken van aanmelding van uw kind(eren);
 • U te bereiken in geval van nood;
 • Bijhouden van de vrijwilligersadministratie;
 • Versturen van digitale berichten, waaronder de gemaakte foto’s en video’s tijdens de schoolparty’s en de Vakantiespelweek.

Uw gegevens kunnen gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, bijvoorbeeld het gebruik van foto- en videomateriaal op de website of Facebook pagina.

Verzamelen van (persoons)gegevens

Stichting Vakantiespelweek verzamelt de volgende gegevens in het aanmeldformulier voor de kinderen:

 • Naam
 • Geslacht
 • Geboortedatum en leeftijd
 • Basisschoolgroep
 • Adres
 • Dagen van aanwezigheid
 • Informatie over overblijven
 • Zwemdiploma
 • Overige informatie over geneesmiddelgebruik, allergieën en andere bijzonderheden
 • E-mailadres van ouder(s)/verzorger(s)
 • Mobiel telefoonnummer van ouder(s)/verzorger(s)

In het aanmeldformulier voor vrijwilligers van Vakantiespelweek Onstwedde worden de volgende gegevens verzameld:

 • Naam
 • Geslacht
 • Geboortedatum en leeftijd
 • Adres
 • E-mailadres
 • Mobiel telefoonnummer
 • Voorkeur te begeleiden groepen
 • Afwezigheid

Van alle gebruikers van de website van Stichting Vakantiespelweek Onstwedde worden de internetbrowser en apparaattype verzameld.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Stichting Vakantiespelweek Onstwedde verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • Informatie over gezondheid

De bijzondere gegevens over gezondheid worden verwerkt en enkel vergeven aan vrijwilligers waarvoor deze informatie noodzakelijk is.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Dit is enkel mogelijk wanneer zij toestemming hebben van een ouder of verzorger. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders/verzorgers dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van uw kind(eren), om zo te voorkomen dat er gegevens verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder de ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met het bestuur via info@vakantiespelweek.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Verantwoordelijkheid omgang persoonsgegevens

Het bestuur van Stichting Vakantiespelweek Onstwedde is verantwoordelijk voor het veilig en zorgvuldig omgaan met de beheerde persoonsgegevens.

Het bestuur van Stichting Vakantiespelweek heeft de toegang tot het inzien van alle verzamelde persoonsgegevens. Het bestuur heeft, in algemene zin, een aantal vrijwilligers het volgende mandaat gegeven:

 • De verzamelde persoonsgegevens mogen alleen gebruikt worden voor het beoogde doel en alleen door de betrokken vrijwilliger;
 • De persoonsgegevens mogen alleen gebruikt worden gedurende de periode waarvoor gegevens zijn vergaard. Na afloop van deze periode moeten deze gegevens verwijderd worden.

Stichting Vakantiespelweek Onstwedde neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen hebben voor personen. Hier gaat het om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een bestuurslid van Stichting Vakantiespelweek Onstwedde tussen zit.

Bewaren van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld door Stichting Vakantiespelweek Onstwedde. Wij mogen uw persoonsgegevens maximaal 1 jaar bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Vakantiespelweek Onstwedde deelt soms uw gegevens met andere partijen, die geen verwerker zijn. Met deze partijen spreken wij af dat ze uw gegevens zorgvuldig behandelen. Zij zullen de gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met het doel, waarvoor wij de gegevens van u hebben gekregen. De gegevens die gedeeld kunnen worden met derden zijn foto’s en video’s voor het maken van een aftermovie.

Cookies of vergelijkbare technieken

Stichting Vakantiespelweek Onstwedde gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stichting Vakantiespelweek Onstwedde gebruikt cookies voor technische functionaliteit. Deze zorgen voor het onderhouden van de website en het onthouden van uw voorkeursinstellingen.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat, ook kunt u alle eerder opgeslagen informatie via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Stichting Vakantiespelweek Onstwedde neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met het bestuur via info@vakantiespelweek.nl.

De volgende maatregelen worden genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiliging internetverbinding
 • Internetstandaarden
 • Beveiliging voor omzetten domeinnaam + IP
 • Versleuteling met encryptie

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Het bestuur van Stichting Vakantiespelweek Onstwedde kunt uw gegevens inzien. Daarnaast heeft u ook het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Het is voor u ook mogelijk om uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kunt u doen door contact op te nemen met het bestuur via info@vakantiespelweek.nl.

Wijzigingen privacyverklaring

Stichting Vakantiespelweek Onstwedde behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Op de website zal de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. Stichting Vakantiespelweek Onstwedde raadt u aan om de privacyverklaring regelmatig raad te plegen.

Klacht over het verwerken van persoonsgegevens

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de hierboven omschreven privacyverklaring of de manier waarop wij omgaan met de gegevens. U heeft dan het recht om een klacht neer te leggen bij het bestuur van Stichting Vakantiespelweek Onstwedde, info@vakantiespelweek.nl. Daarnaast heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen met de persoonsgegevens. Hiervoor kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Foto- en videomateriaal publiceren

Tijdens de Vakantiespelweek en de schoolparty’s georganiseerd door Stichting Vakantiespelweek wordt er beeldmateriaal gemaakt in de vorm van foto’s en video’s. Deze beelden kunnen op de website en onze Facebook-pagina weergegeven worden. Mocht het zo zijn dat u niet wenst dat een foto van uw kind op onze website e/o Facebook-pagina komt, meldt dit dan bij het bestuur via info@vakantiespelweek.nl

Links naar andere websites

De website van Stichting Vakantiespelweek Onstwedde bevat links naar andere websites. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Stichting Vakantiespelweek Onstwedde. Andere websites kunnen een eigen (afwijkende) privacyverklaring hebben. Stichting Vakantiespelweek Onstwedde raadt u aan om voor gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens of ons wilt verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met Annelien Wever via info@vakantiespelweek.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u gedaan is, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. In de kopie dient uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit dient ter bescherming van uw privacy.

Wijzigingen
Vakantiespelweek Onstwedde behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring, controleer daarom regelmatig deze privacyverklaring op eventuele aanpassingen.